Welkom bij stichting nijdier

Navigatie

 

Uitgeoefende activiteiten

De Stichting Nijdier heeft de volgende activiteiten:

* Vergaderen
Het bestuur vergadert ten minste 6x per jaar. Hiernaast is er ad hoc overleg en contact naar aanleiding van de aanvragen en de verdere werkzaamheden zoals het bezoeken van aanvragende instellingen ter beoordeling van de aanvraag.

* Behandelen aanvragen
De stichting behandelt op elke bestuursvergadering aanvragen die de stichting bereiken. Dit zijn aanvragen op het gebied van dierenwelzijn. Alle aanvragen worden serieus bekeken en beoordeeld. De stichting handelt hiermee overeenkomstig haar doelstelling en ter uitvoering van het beleidsplan van de stichting.

 

Werkwijze

Omdat de stichting nieuw is start het bestuur met een inventarisatie van de wensen en behoeften op het gebied van dierenopvang, -welzijn en onderzoek bij diverse in het land werkzaam zijnde instellingen, organisaties, centra voor dierenopvang en dierenwelzijn en daarbij betrokken personen en aanverwante organisaties (waaronder opleidingsinstituten en/of universiteiten / hogescholen). Hiervoor zullen organisaties worden aangeschreven en worden uitgenodigd concrete aanvragen in te dienen. Het stichtingsbestuur zal bij de verdere beoordeling van de aanvragen/inventarisatie van wensen/verzoeken zonodig ter plaatse gaan en/of zich laten bijstaan door deskundigen.

Beoordeeld wordt onder meer de noodzaak en urgentie van de aanvraag en de plaats van het betreffende doel in de samenleving. De aanvragende instellingen zullen hiervoor een vragenlijst ter beantwoording krijgen voorgelegd betreffende onder meer hun doelstellingen, de status, financiële zekerheid en gesteldheid, een eventuele ANBI-status en andere mogelijkheden die de organisatie heeft op het gebied van externe ondersteuning. Hierbij kan ook betrokken worden dat niet iedere investeringen direct hetzelfde effect zal hebben en dat mogelijk de hulp zich over meerdere jaren zal moeten uitstrekken.
De Stichting honoreert alleen concrete aanvragen voor concrete projecten. De Stichting zal geen ondersteuning voor algemene exploitatiekosten bieden.
Het bestuur werkt bij de beoordeling van aanvragen volgens een intern vastgestelde procedure.

 

Voorbeelden van eerder door Nijdier gesteunde projecten:

Voor een lijst van voorbeelden van eerder gesteunde projecten kunt u hier klikken.