Welkom bij stichting nijdier

Navigatie

 

Beleidsplan

Voor het jaar 2019 en volgende wordt nadrukkelijk aangesloten bij het eerder door het bestuur vastgestelde beleidsplan 2019-2022.

Volgens de daarin weergegeven doelstellingen van de stichting wordt contact gezocht met instellingen op het gebied van dierenwelzijn en worden concrete aanvragen beoordeeld op toewijsbaarheid. Dat heeft tot hulpvragen en toekenningen geleid. Er zijn reeds bedragen uitgekeerd en ook concrete toezeggingen gedaan die een nader vervolg krijgen.

De stichting zal voortgaan op deze weg en volgens het beleidsplan 2019-2022 de doelstellingen van de stichting trachten te verwezelijken. Dat betekent in concreto dat het bestuur ernaar streeft €100.000,- per jaar aan dierenwelzijn te spenderen. Dat betekent dat om meerdere instellingen te kunnen helpen het maximum per keer is verlaagd naar maximaal 10.000,- per keer.En dat betekent dat vaker lagere bedragen zullen worden toegekend.

 

Het beleidsplan is hier te vinden: Beleidsplan