Welkom bij stichting nijdier

Navigatie

 

Doelstelling

De Stichting Nijdier (voor het welzijn van paarden en andere dieren) heeft als algemeen doel het dierenwelzijn te bevorderen. Zij streeft dit na door financiële ondersteuning van dierenwelzijnsorganisaties bij concrete projecten. Ondersteuning in een wetenschappelijk onderzoeksproject valt hier ook onder.

Enkele voorbeelden van door ons gesteunde projecten kunt u hier terugvinden.

 

Achtergrond

De Stichting vindt haar oorsprong in een testamentaire making van de heer J. Nijland te Den Dolder (overleden op 6 augustus 1998). Op het vermogen rustte een volledig vruchtgebruik ten gunste van zijn echtgenote, mevrouw L.M.A. Nijland Middelbeek. Door haar overlijden op 23 mei 2010 is het vruchtgebruik komen te vervallen en is het vermogen vrij ter beschikking gekomen.