Welkom bij stichting nijdier

Navigatie

 

Financiele verantwoording

Het vermogen van de Stichting bedraagt bij aanvang €1.000.000,- in liquiditeiten. Er zal vanuit de Stichting geen externe actie worden ondernomen om nieuw vermogen te werven en toe te voegen, anders dan rente en een eventueel beleggingsresultaat. Het vermogen wordt beheerd via de normale bancaire instellingen in Nederland, waarbij een laag risicoprofiel heeft te gelden.

 

Termijn

Het stichtingsbestuur gaat ervan uit dat het vermogen van de Stichting in circa tien jaar zal zijn gebruikt conform de doelstelling. Er zal dus ook enigszins gedoseerd worden omgegaan met het uitgeven / besteden van het vermogen (€100.000,- tot €125.000,- per jaar). Het vermogen zal, onder aftrek van de kosten, volledig (tenminste 90%) volgens de doelstellingen besteed worden. Na afloop van de voorziene periode van 10 jaar wordt de Stichting volgens de geldende voorschriften geliquideerd en wordt eventueel resterend vermogen volgens de doelstellingen aan een of meer instellingen uitgekeerd.

Kosten/Verplichtingen

Ten laste van de Stichting Nijdier komen jaarlijks de bankkosten voor het aanhouden van een bankrekening en het doen van betalingen en voorts de kleine kantoorkosten.

 

Jaarstukken

Teneinde te voldoen aan de voorwaarden van de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) publiceren wij jaarlijks ons jaarverslag op deze website. De jaarverslagen zijn hieronder te vinden:

Jaarverslag 2021

 

RSIN / Fiscaal nummer: 851435956